google-site-verification=AYEH3jS1CpnwopPI62Noqt7b9SJmXVOu10smnaCGcEI

عطر ادکلن سرجیو کاپل | CERGIO CAPPELLE


 عطر سرجیو کاپل

هزاران  سال پیش، امپراتوری یونان در تاریخ جهان ظهور کرد. غنی از فلسفه، فرهنگ،  دانش و باورها. همه ی اینها پایه گذار رشد و توسعه ی فرهنگ و دانش در دنیای  مدرن شدند. تاریخ جهان باستان، هنوز سرشار از رموز و اسرار است و حتی  امروزه نیز مورخان در حال تلاش برای کشف آنها هستند.

“سرجیو  کاپل” یک دانشمند رومی بود که شیفته ی اسطوره شناسی و پیشرفت فناوری یونان  شده بود. او به آتن سفر کرد تا از نزدیک شاهد این پیشرفت باشد. “سرجیو”  جذب شکوه و قدرت خدایان باستانی یونان شد.

“سرجیو”  با ثبت وقایعی که بیش از هزران سال پیش رخ دادند، بی آنکه بداند، خدمت  بزرگی به تاریخ بشریت کرد. علاوه بر این ، مجلات و یادداشت های او، چراغ  راهنمای مورخان امروزی شدند تا از آنچه در روزهای شکوه آتن اتفاق افتاده  بود ، پرده بردارند و هر روز بیشتر کشف کنند.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی

C7vVxQ