google-site-verification=AYEH3jS1CpnwopPI62Noqt7b9SJmXVOu10smnaCGcEI

هلنا روبینشتاین | Helena Rubinsteinهلنا روبینشتاین  Helena Rubinstein
هلنا روبینشتاین که در سال 1902 تأسیس شد، پیشگام در صنعت لوازم آرایشی بود. زیبایی حالت ذهنی، نگرش مثبت، خواستار و پرشور است. این با هوش ساخته شده است و رفاه درونی و تحقق شخصی را نشان می دهد. امروزه، هلنا روبینشتاین، متخصص ضد پیری، آوانگاردیسم علمی را با جسارت و لذت شدید ترکیب می‌کند تا هر زنی بدون توجه به سن و سالش بتواند درخشان زندگی کند و زیبایی مجللی را از خود به نمایش بگذارد. درخشان زندگی کنید یعنی مسئولیت زندگی و زیبایی خود را با درخشش و هوشمندی به عهده بگیرید. سه ارزش اساسی از ماموریت برند سرچشمه می گیرد: آوانگارد علمی، تجمل شگفت انگیز و زرق و برق مطمئن.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی

C7vVxQ